- בעבודה
- תהליך
- עזרים
עיצוב לוגו לשם המשקה
Double Shot